Pentadbiran
 Khidmat Pelanggan
 Pengurusan Organisasi

 Akademik 
 Pengurusan P n P 
 Tenaga Pengajar 
 Perancangan Akademik

Hal-hal Pelajar 
Disiplin 
Kebajikan 
Bantuan Kewangan

PSH 
Pengurusan Kursus 
Perancangan Kursus 
Kursus Pendek

SISTEM E-ADUAN

“Sistem Pengurusan e-Aduan Pelanggan Kolej Komuniti” merupakan satu inisiatif yang diwujudkan sebagai 
langkah untuk memperluaskan penggunaan ICT di kalangan komuniti setempat. Aplikasi ini berfungsi sebagai 
satu saluran utama khususnya kepada komuniti untuk mengemukakan sebarang aduan kepada pihak kolej 
atau jabatan dengan mudah dan cepat. Dasar dan objektif utama sistem ini adalah:-
 
1) Menyediakan perkhidmatan mesra pelanggan dengan lebih efektif;
 
2) Meningkatkan mutu dan kualiti perkhidmatan yang mampu memenuhi kehendak dan ekspektasi komuniti;
 
3) Meningkatkan kualiti dari segi pengurusan aduan permasalahan yang wujud;
 
4) Mewujudkan komunikasi dua hala secara interaktif dengan lebih berkesan di mana pengguna dapat mengemukakan aduan secara terus dan tindakan penyelesaian akan diambil dalam jangkamasa yang agak cepat;
 
5) Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan komuniti sekaligus meningkatkan budaya celik IT.

 

Semua aduan akan disiasat dan maklumat pengadu akan dirahsiakan. Sila hubungi kami sekiranya anda tidak menerima maklumbalas dalam masa 3 hari bekerja.

Sebarang pertanyaan mengenai aduan yang telah dibuat, sila email kepada : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.